FAQ

FAQ:

Bör produkten rengöras regelbundet ?

Ja. De skall tvättas rutinmässigt beroende av användningsfrekens

Hur rengör man produkten på ett säkert sätt?

Tvättmaskin 60 grader.

Hur tar man bort en använd produkt på ett säkert sätt?

Var noga med att inte vidröra ögonen, näsan och munnen efter användning och tvätta händerna omedelbart efter.

 

Should the fabric be washed or otherwise cleaned regularly? How regularly?
Yes. They should be routinely washed depending on the frequency of use.

How does one safely sterilize/clean the product?
A washing machine should suffice in properly washing.

How does one safely remove a used cloth cover?
Individuals should be careful not to touch their eyes, nose, and mouth when removing their product and wash hands immediately after removing.